آزمون پیشرفت تحصیلی ,

(78)
(259)
آزمون پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان عزیز توجه کنید برای مشاهده کارنامه خود میبایست در هنگام آزمون کلمه عبور خود را  که روی پاسخبرگ
درج شده بود را یادداشت میکردید ، در غیر اینصورت قادر به مشاهده کارنامه خود نمیباشید .نتایج بهار 97

اعلام نتایج المپیاد استان خراسان شمالی (متوسطه اول - بهار 97)

اعلام نتایج استان خراسان جنوبی (فنی و حرفه ای  - بهار 97 )

اعلام نتایج استان گیلان (فنی و حرفه ای  - بهار 97 )

اعلام نتایج استان قم (فنی و حرفه ای  - بهار 97 )

اعلام نتایج استان یزد (فنی و حرفه ای  - بهار 97 )

اعلام نتایج استان زنجان (فنی و حرفه ای  - بهار 97 )

اعلام نتایج استان گلستان (فنی و حرفه ای  - بهار 97 )

اعلام نتایج استان کهکیلویه و بویر احمد (فنی و حرفه ای  - بهار 97 )

اعلام نتایج استان خوزستان (فنی و حرفه ای  - بهار 97 )

اعلام نتایج استان سیستان و بلوچستان (فنی و حرفه ای  - بهار 97 )


نتایج آزمون تشریحی استان سمنان   ***********    لینک ورود دانش آموز    ************    لینک ورود مدرسه

اعلام نتایج - گیلان مدارس شاهد (متوسطه اول - بهار 97)

اعلام نتایج - گیلان (متوسطه اول - بهار 97)

اعلام نتایج - کرمانشاه (متوسطه اول - بهار 97) با کلمه عبور(کد ملی) **دانش آموزانی که در مشاهده کارنامه خود مشکل دارند باید از طریق لینک زیر و با داشتن کد داوطلبی کارنامه خود را مشاهده کنند.

اعلام نتایج - کرمانشاه (متوسطه اول - بهار 97) با کد داوطلبی

اعلام نتایج - سمنان (متوسطه اول - بهار 97)

اعلام نتایج - المپیاد سمنان (متوسطه اول - بهار 97)


اعلام نتایج - گلستان-متوسطه دوم (منطقه بندر ترکمن)- بهار 97)

اعلام نتایج - ایلام (متوسطه اول - بهار 97)

اعلام نتایج - زنجان(متوسطه دوم - بهار 97)

اعلام نتایج - ایلام (متوسطه دوم  - بهار 97)

اعلام نتیجه - گلستان منطقه بندر ترکمن (متوسطه اول - بهار 97)

اعلام نتایج - زنجان (متوسطه اول - بهار 97)

اعلام نتایج - قم شیفت عصر(متوسطه اول - بهار 97)

اعلام نتایج - قم شیفت صبح (متوسطه اول - بهار 97)

اعلام نتایج - خراسان جنوبی (متوسطه اول - بهار 97)

اعلام نتایج - خراسان جنوبی (متوسطه دوم - بهار 97)

اعلام نتایج - کهگیلویه و بویر احمد (متوسطه اول - بهار 97) با کلمه عبور(کد ملی) **دانش آموزانی که در مشاهده کارنامه خود مشکل دارند باید از طریق لینک زیر و با داشتن کد داوطلبی کارنامه خود را مشاهده کنند.

اعلام نتایج - کهگیلویه و بویر احمد (متوسطه اول - بهار 97) با کد داوطلبی 

اعلام نتایج - گلستان منطقه علی آباد کتول (متوسطه اول - بهار 97)

اعلام نتایج - مازندران (متوسطه دوم - بهار 97)

اعلام نتایج - مازندران (متوسطه اول - بهار 97)

اعلام نتایج   تهران  (متوسطه دوم - بهار 96)

اعلام نتایج   تهران  (متوسطه اول - بهار 96)

نتایج زمستان 96

اعلام نتایج المپیاد خراسان شمالی (متوسطه اول - زمستان 96)

اعلام نتایج استان یزد (فنی حرفه ای و کاردانش - زمستان 96)

اعلام نتایج استان گلستان (فنی حرفه ای و کاردانش - زمستان 96)

اعلام نتایج استان اصفهان (فنی حرفه ای و کاردانش - زمستان 96)

اعلام نتایج استان خوزستان  (فنی حرفه ای و کاردانش - زمستان 96)

اعلام نتایج استان سیستان و بلوچستان (فنی حرفه ای و کاردانش - زمستان 96)

اعلام نتایج استان کرمان متوسطه اول (مخصوص مدارس -ورود با کد مدرسه )

اعلام نتایج استان کرمان متوسطه دوم (مخصوص مدارس -ورود با کد مدرسه )
در بالای صفحه و از طریق فلشهای جهت نما دانش آموزان قبلی و بعدی را مشاهده کنید


اعلام نتایج استان خراسان جنوبی (فنی حرفه ای و کاردانش - زمستان 96)

اعلام نتایج استان سمنان (فنی حرفه ای و کاردانش - زمستان 96)

اعلام نتایج استان قم (فنی حرفه ای و کاردانش - زمستان 96)

اعلام نتایج استان کهکیلوئیه و بویر احمد (فنی حرفه ای و کاردانش - زمستان 96)

اعلام نتایج استان زنجان (فنی حرفه ای و کاردانش - زمستان 96)

اعلام نتایج استان کرمان (متوسطه دوم - مخصوص دانش آموز- زمستان 96)

اعلام نتایج استان کرمان (فنی و حرفه ای  - زمستان 96)

اعلام نتایج استان کرمان (متوسطه اول - زمستان 96)

اعلام نتایج استان گلستان منطقه علی آباد کتول (متوسطه اول - زمستان 96)

اعلام نتایج استان گلستان منطقه بندر ترکمن (متوسطه اول - زمستان 96)

اعلام نتایج استان گلستان-منطقه بندر ترکمن (ابتدایی- زمستان 96)

اعلام نتایج استان گلستان-منطقه بندر ترکمن (فنی حرفه ای- زمستان 96)

اعلام نتایج استان گلستان-منطقه بندر ترکمن (متوسطه دوم - زمستان 96)

اعلام نتایج استان کهگیلویه و بویر احمد (متوسطه اول - زمستان 96)

اعلام نتایج استان اردبیل (فنی و کاردانش )

​اعلام نتایج استان گیلان(مدارس شاهد) (سال چهارم - زمستان 96)

​اعلام نتایج استان زنجان (سال چهارم - زمستان 96)

​اعلام نتایج استان گیلان(مدارس شاهد) (متوسطه دوم - زمستان 96)

اعلام نتایج استان زنجان (متوسطه دوم - زمستان 96)

اعلام نتایج استان زنجان (متوسطه اول - زمستان 96)

اعلام نتایج استان گیلان (مدارس شاهد) (متوسطه اول - زمستان 96)
(30)
(88)
آزمون پیشرفت تحصیلی