آزمون پیشرفت تحصیلی ,

آزمون پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان عزیز توجه کنید برای مشاهده کارنامه خود میبایست در هنگام آزمون کلمه عبور خود را  که روی پاسخبرگ
درج شده بود را یادداشت میکردید ، در غیر اینصورت قادر به مشاهده کارنامه خود نمیباشید .


اعلام نتایج آزمون استاندارد سمنان

اعلام نتایج آزمون استاندارد سمنان (منطقه مهدیشهر)

اعلام نتایج المپیاد خراسان شمالی (متوسطه اول)

اعلام نتایج استان تهران (متوسطه دوم)

اعلام نتایج استان تهران (متوسطه دوم)

اعلام  نتایج استان اصفهان  (فنی حرفه ای و کاردانش )

اعلام  نتایج استان گلستان  (فنی حرفه ای و کاردانش )

اعلام نتایج استان زنجان (متوسطه دوم)

اعلام نتایج استان ایلام (متوسطه دوم )


اعلام  نتایج استان خراسان شمالی (فنی حرفه ای و کاردانش )

اعلام  نتایج استان مرکزی (فنی حرفه ای و کاردانش )

اعلام  نتایج استان گیلان  (فنی حرفه ای و کاردانش )

اعلام  نتایج استان زنجان  (فنی حرفه ای و کاردانش )


اعلام نتایج استان خراسان جنوبی (فنی حرفه ای و کاردانش )

اعلام نتایج استان سمنان (فنی حرفه ای و کاردانش )

اعلام نتایج استان کهکیلوئیه و بویر احمد (فنی حرفه ای و کاردانش )


اعلام نتایج استان گیلان (متوسطه دوم )

اعلام نتایج استان گلستان (متوسطه دوم  )

اعلام نتایج ایلام (سال چهارم)

اعلام نتایج گیلان ( مدارش شاهد - متوسطه دوم )


اعلام نتایج گیلان (مدارس شاهد- ابتدایی)

اعلام نتایج نهایی استان تهران متوسطه اول

اعلام نتایج استان خراسان جنوبی (متوسطه دوم )

اعلام نتایج استان گیلان (مدارس شاهد ) متوسطه دوم


اعلام نتایج استان خراسان رضوی

اعلام نتیجه استان مازندران متوسطه دوره دوم

اعلام نتایج استان سمنان متوسطه اول

اعلام نتایج استان مازندران متوسطه اول

اعلام نتایج استان قم متوسطه اول

اعلام نتایج استان تهران متوسطه اول (با نمره منفی)

اعلام نتایج استان گیلان (مدارس شاهد) متوسطه اول

اعلام نتایج استان خراسان جنوبی متوسطه اول

اعلام نتایج استان زنجان متوسطه اول

اعلام نتایج استان ایلام متوسطه اول

اعلام نتایج استان گیلان متوسطه اول

اعلام نتایج استان کهگیلویه و بویر احمد متوسطه اول

اعلام نتایج بندر ترکمن (استان گلستان)

اعلام نتایج اصلاحیه استان مازندران متوسطه اول

اعلام نتایج علی آباد کتول (استان گلستان)

اعلام نتایج استان کرمانشاه متوسطه اول