نمایندگی ها ,

(0)
(0)
نمایندگی ها
 
لیست نمایندگان موسسه فاتح در استانهای مختلف
ردیفنام استاننام و نام خانوادگی نمایندهنام آموزشگاه علمیآدرس آموزشگاهشماره تلفن آموزشگاه
1مازندارانآقای علی خلیل نژاد اواتیمرکز علمی پسرانه متفکرانساری- بلوار خزر-دریای چهاردهم –کوچه ایمان01133258499
2ایلامخانم خوشقدم آرمانفرآموزشگاه علمی آزاد دخترانه هوشبامایلام-میدان کشوری-ابتدای بلوار مدرس09188406460
3خراسان شمالیآقای سعید رحمانیآموزشگاه علمی آزاد پسرانه ایرانیانبجنورد- خیابان شریعتی شمالی-شریعتی19-پلاک 77 
4سمنانآقای بهمن جورابلوموسسه پویااندیشان قومسسمنان –نبش میدان امام علی(ع)-خیابان گلشن اول- پلاک 124 
5یزدآقای سید وحید هادی نیاآموزشگاه ناب 03536281912
6اردبیلآقای داریوش پوراحمدیآموزشگاه اندیشه نویناردبیل- کارشناسان –خیابان فرهنگ-نسترن 5-قطعه 42333720379-045
8بوشهرآقای اصغرعزیزیآموزشگاه هدف برتربوشهر-خیابان شهیدعاشوری- کوچه بهارستان 1707733564855
9چهارمحال و بختیاریآقای بیگیآموزشگاه علمی آزاد متوسطه دوره دوم پسرانه  
11آذربایجان غربیآقای ایرج پویاآموزشگاه علمی آزاد پسرانه پویاارومیه-خیابان برزگر(جانبازان)-روبروی هنرستان توحید04432225264
12کرمانشاهخانم مرادیمرکزپیامکرمانشاه-چهارراه بسیج-طبقه فوقانی شهرهنر 
14قمآقای حیدرآبادیموسسه اطلسقم-میدان آزادگان-خیابان مرصاد-خیابان میرزاکوچک خان-کوی شهید آرامی 
15سیستان وبلوچستانآقای شیرزائی   
16خراسان جنوبیآقای زنگویی   
17فارسآقای امیری   
18کردستانخانم شرافت محمدیاموزشگاه علمی آزاد پیک دانشسنندج-میدان آزادی-کوچه ارشاد-جنب پاساژ حمید08733290057
08733289720
19زنجانآقای دوست محمدیآموزشگاه علمی آزاد فاضلزنجان-خیابان سعدی شمالی-نبش خیابان بهار33446679-024
 
22خراسان رضویآقای هادیان   
23گلستانآقای پاینده   
24کهگیلویه وبویراحمدآقای رامشگر