مشاوره ,

(0)
(0)
مشاوره
توضیحات

واحد مشاوره
  • تحلیل و آنالیز سوالات نزده ویا غلط وآموختن نکات جدید
  • بهره گیری از ایرادات آزمونهای گذشته برای ارتقاء آزمونهای بعد
  • افزایش بهره وری به جهت پرداختن به اشکالات آموزشی

آزمون نوعی ارزشیابی است که معین می کند تا چه میزان اهداف آموزشی تحقق پیدا کرده است ودانش آموز در چه موضوعاتی دچار اشکال است لکن این
اشکالات چگونه باید برطرف شوند؟
مشاوره و برنامه ریزی درسی راهی برای پوشش این اشکالات است که دانش آموز باید با تکیه بر این اطلاعات وراهکارها آسان تر و با استفاده از تجربه
دیگران بر این مشکلات آموزشی فائق آید.
مشاوره این موسسه شامل دو بخش است:در بخش اول که هفته ی بعد از آزمون اجرا می شود به مدت 15 دقیقه تلفنی مشاور با دانش آموز تماس گرفته
و ضمن تحلیل کارنامه وی در رابطه با یک موضوع مشاوره ای نیز اطلاعاتی ارائه می گردد این موضوعات شامل برنامه ریزی درسی-روشهای مطالعه-
تمرکز-تسلط-سازماندهی-استرس و اضطراب-مرور-مدیریت زمان-نت برداری وخلاصه نویسی-تسلط و تمرکز-برنامه ریزی-آمادگی قبل از آزمون،حین
آزمون و بعد از آزمون می باشد که در این رابطه متونی نیز در سایت موسسه بارگزاری خواهد شد.در بخش دوم که یک هفته مانده به آزمون مرحله بعد
اجرا می شود مجدداً 15 دقیقه مشاور به صورت تلفنی ضمن پیگیری راهکارهای داده شده وضعیت درسی دانش آموز را بررسی و آخرین توصیه های
خود را برای آمادگی بیشتر آزمون مرحله بعد ارائه می نماید.
از آنجا که برنامه ریزی درسی تاثیر بسیار مهمی در رشد و پیشرفت دانش آموزان دارد.لذا هر هفته  برنامه مطالعه درمنزل برای دانش آموز درسایت
موسسه بارگذاری شده و ایشان باید بر اساس این برنامه ضمن انجام تکالیف مدرسه برای آزمون مطالعه نماید.ضمناً در این برنامه ساعاتی نیز برای
انجام تکالیف مدرسه وهمچنین مطالعه دروس مدرسه درنظر گرفته می شود.
هزینه مشاوره برای هر ماه مبلغ 20000 تومان میباشد که بصورت آنلاین و از طریق لینک زیر قابل پرداخت است
نکته مهم :
قبل از پرداخت تمامی اطلاعات خواسته شده را بصورت کاملا دقیق ثبت کنید .
در صورت پرداخت ناموفق به همین صفحه باز خواهید گشت


توضیحات
دانلود کارگاه مشاوره (جلسه اول pdf)